Skip to main content
  • ANTAL INSTÄLLDA KONSERTER: 4350

  • PERSONER DRABBADE AV INSTÄLLDA KONSERTER: 7013 

  • RAPPORTERADE FÖRLUSTER AV INSTÄLLDA KONSERTER: 47.908.936:-

  •  *uppdaterat 5 maj 17:55  


  • Delrapport för perioden 23 mars – 30 april 2020:
    musikentystnar.se/rapport