• ANTAL INSTÄLLDA KONSERTER: 4025

  • PERSONER DRABBADE AV INSTÄLLDA KONSERTER: 7005 

  • RAPPORTERADE FÖRLUSTER AV INSTÄLLDA KONSERTER: 46.448.936:-

  •  *uppdaterat 7 september 15:50  


  • Delrapport för perioden 23 mars – 30 april 2020:
    musikentystnar.se/rapport