• ANTAL INSTÄLLDA KONSERTER: 4050

  • PERSONER DRABBADE AV INSTÄLLDA KONSERTER: 7012 

  • RAPPORTERADE FÖRLUSTER AV INSTÄLLDA KONSERTER: 47.808.936:-

  •  *uppdaterat 9 december 17:55  


  • Delrapport för perioden 23 mars – 30 april 2020:
    musikentystnar.se/rapport