JENNY QVICK

All Speakers | Swedish | English

Jenny Qvick har jobbat med ideella kulturarrangemang inom konst, film och musik i mer än tjugo år. Idag är hon främst aktiv genom Kulturföreningen Uddevallakassetten som arrangerar festivaler, klubbar och konserter i just Uddevalla.

Hon driver dessutom lägenhetsklubben Kontoret som blivit en lokal samlingsplats för publik och musiker över lokala, nationella och internationella gränser. Jenny intresserar sig främst för nya arrangörsformer tillsammans med socialt och kreativt ingenjörsskap.

OFFICIAL
FACEBOOK